Showing 1 from 1 Items

Count:
Sort by:
Order:
දේශ ශක්ති, දේශ බන්දු, ංවද්‍ය විද්‍යා කීර්ති පාරම්පරික දේශීය ආයුර්වේද ංවද්‍ය

බුල්නෑව වෙද ගෙදර දේශ ශක්ති, දේශ බන්දු, ංවද්‍ය විද්‍යා කීර්ති පාරම්පරික දේශීය ආයුර්වේද ංවද්‍ය ඊ, එම්,තෙන්නකෝන් බංඩා ලි.ප.අංකය 12019 (සර්වාංග ) +94 253 258 091 +94 773 105 374  Desha Shakthi, Desha Bandu, Dr,Keerthi is a Traditional indigenous…